• ПРИΪЗДУ
  • ВIД’ΪЗДУ
  • ДОРОСЛI
  • ДIТИ

LA
DOLCE
VILLA

LUXURY
VILLA

LA
VILLA
LIVE
THIS

FEE-
LING

LEAVING & RELAXING

ПРОСТОРА ВΙТАЛЬНЯ, КАБΙНЕТ-БΙБЛΙОТЕКА, КУХНЯ, СТОЛОВА КΙМНАТА,, КΙМНАТА ДЛЯ ΙГОР, ТРИ ДВОМΙСНИХ СПАЛЬНΙ, ТРИ ВАННИХ, ОДНА ДВОМΙСНА ДИТЯЧА.

БАЛКОН НА ДРУГОМУ ПОВЕРСΙ, ТЕРАСИ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСΙ, МΙСЦЕ ДЛЯ БАРБЕКЬЮ, ВΙДКРИТИЙ ВИД НА МОРЕ, ЛΙС ТА САД.

LA
VILLA
LIVE
THIS

FEE-
LING

ВИХОДИТИ & релаксує

ПРОСТОРА ВΙТАЛЬНЯ, КАБΙНЕТ-БΙБЛΙОТЕКА, КУХНЯ, СТОЛОВА КΙМНАТА,, КΙМНАТА ДЛЯ ΙГОР, ТРИ ДВОМΙСНИХ СПАЛЬНΙ, ТРИ ВАННИХ, ОДНА ДВОМΙСНА ДИТЯЧА.

БАЛКОН НА ДРУГОМУ ПОВЕРСΙ, ТЕРАСИ НА ПЕРШОМУ ПОВЕРСΙ, МΙСЦЕ ДЛЯ БАРБЕКЬЮ, ВΙДКРИТИЙ ВИД НА МОРЕ, ЛΙС ТА САД.

ДІЗНАТИСЯ Zante

ОСТРΙВ ЗАКΙНФ, АБО, ЯК ЙОГО ΙНАКШЕ КЛИЧУТЬ, ЗАНТЕ – ЦЕ ТРЕТΙЙ ЗА РОЗМΙРОМ ОСТРΙВ ΙОНΙЧНОГО МОРЯ. ЙОГО ПЛОЩА 410КВ.М., БЕРЕГОВА ЛΙНΙЯ 123 КМ. ОСТРΙВ РОЗТАШОВАНО В СХΙДНΙЙ ЧАСТИНΙ ΙОНΙЧНОГО МОРЯ В 20 КМ ВД МАТЕРИКОВОΪ ЧАСТИНИ ТА Β 15 КМ. ВΙД О.КЕФАЛОНΙЯ.
НАШ ОСТРΙВ БУЛО НАЗВАНО НА ЧЕСТЬ СИНА МΙФΙЧНОГО ЦАРЯ ДАРДАНУСА. ΙСТОРΙЯ ОСТРОВА ЗАГЛИБЛЕНА В ДУЖЕ СТАРОДАВНЮ ЕПОХУ. ЩЕ ГОМЕР ОПИСУВАВ ЙОГО ЛΙСИ В «ОДΙСЕΪ». НА РОЗВИТОК ОСТРОВА ВПЛИНУЛИ НЕ ТΙЛЬКИ СТАРОДАВНΙ ГРЕКИ, А ТАКОЖ РИМЛЯНИ, ВΙЗАНТΙЙЦΙ, ФРАНЦУЗИ, АНГЛΙЙЦΙ ТА СЛОВ’ЯНСЬКΙ НАРОДНОСТΙ.
ПОЕТИЧНА НАЗВА ЗАКΙНФА “FIORE DI LEVANDE”, ЯКЕ ВИЗНАЧАЕ КВΙТКА СХОДУ, ВΙДБУЛОСЬ ВΙД ВЕНЕЦΙАНЦΙВ, ЧИЙ ВПЛИВ НА ОСТРΙВ БУВ ДУЖЕ СИЛЬНИМ. В 1864 ОСТРΙВ БУЛО ПРИЕДНАНО ДО ГРЕЦΙΪ.

GET
LOVE
WITH
THIS

BEAUTY