• ПРИΪЗДУ
  • ВIД’ΪЗДУ
  • ДОРОСЛI
  • ДIТИ

ОСТРΙВ ЗАКΙНФ, АБО, ЯК ЙОГО ΙНАКШЕ КЛИЧУТЬ, ЗАНТЕ – ЦЕ ТРЕТΙЙ ЗА РОЗМΙРОМ ОСТРΙВ ΙОНΙЧНОГО МОРЯ. ЙОГО ПЛОЩА 410КВ.М., БЕРЕГОВА ЛΙНΙЯ 123 КМ. ОСТРΙВ РОЗТАШОВАНО В СХΙДНΙЙ ЧАСТИНΙ ΙОНΙЧНОГО МОРЯ В 20 КМ ВД МАТЕРИКОВОΪ ЧАСТИНИ ТА Β 15 КМ. ВΙД О.КЕФАЛОНΙЯ.

zante1
zante2

історія
НАШ ОСТРΙВ БУЛО НАЗВАНО НА ЧЕСТЬ СИНА МΙФΙЧНОГО ЦАРЯ ДАРДАНУСА. ΙСТОРΙЯ ОСТРОВА ЗАГЛИБЛЕНА В ДУЖЕ СТАРОДАВНЮ ЕПОХУ. ЩЕ ГОМЕР ОПИСУВАВ ЙОГО ЛΙСИ В «ОДΙСЕΪ». НА РОЗВИТОК ОСТРОВА ВПЛИНУЛИ НЕ ТΙЛЬКИ СТАРОДАВНΙ ГРЕКИ, А ТАКОЖ РИМЛЯНИ, ВΙЗАНТΙЙЦΙ, ФРАНЦУЗИ, АНГЛΙЙЦΙ ТА СЛОВ’ЯНСЬКΙ НАРОДНОСТΙ.
ПОЕТИЧНА НАЗВА ЗАКΙНФА “FIORE DI LEVANDE”, ЯКЕ ВИЗНАЧАЕ КВΙТКА СХОДУ, ВΙДБУЛОСЬ ВΙД ВЕНЕЦΙАНЦΙВ, ЧИЙ ВПЛИВ НА ОСТРΙВ БУВ ДУЖЕ СИЛЬНИМ. В 1864 ОСТРΙВ БУЛО ПРИЕДНАНО ДО ГРЕЦΙΪ.

В НАШ ЧАС НА ОСТРОВΙ ПРОЦВIТАΕ ΙНДУСТРΙЯ ТУРИЗМУ. НА МАГΙЧНОМУ ПΙСЧАНОМУ ПЛЯЖΙ ЙЕРАКАС Ι НА ОСТРОВΙ МАРАТОНΙСΙ ВΙДКЛАДАЮТЬ СВΟΪ ЯЙЦЯ РΙДКΙСНΙ ЧЕРЕПАХИ КАРЕТТА-КАРЕТТА.
ВΙДВΙДУВАННЯ ВΙДОМОΪ БУХТИ НАВАЙО, ЯКА ВВАЖАЕТЬСЯ ОДНΙЕЮ З НАЙКРАЩИХ У СВΙТΙ, А ТАКОЖ УНΙКАЛЬНИХ БЛАКИТНИХ ПЕЧЕР, ЗРОБЛЯТЬ ВАШ ВΙЗИТ НА О.ЗАКΙНФ НЕЗАБУТНΙМ.

zante3